فال حافظ

فال حافظ

زان مي عشق کز او پخته شود هر خامي
روزها رفت که دست من مسکين نگرفت
روزه هر چند که مهمان عزيز است اي دل
مرغ زيرک به در خانقه اکنون نپرد
گله از زاهد بدخو نکنم رسم اين است
يار من چون بخرامد به تماشاي چمن
آن حريفي که شب و روز مي صاف کشد
حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد
گر چه ماه رمضان است بياور جامي
زلف شمشادقدي ساعد سيم اندامي
صحبتش موهبتي دان و شدن انعامي
که نهاده ست به هر مجلس وعظي دامي
که چو صبحي بدمد در پي اش افتد شامي
برسانش ز من اي پيک صبا پيغامي
بود آيا که کند ياد ز دردآشامي
کام دشوار به دست آوري از خودکامي

تعبیر فال : ایام سختی و مصیبت تمام خواهد شد. در هنگام بلا باید صابر و شکیبا باشی. به سخنان هر کسی گوش فرا نده زیرا ممکن است تو را از هدفی که داری مأیوس و منحرف کنند. از انسان های متظاهر و ریاکار دوری کن اما خودپسند و مغرور هم نباش. واقع بین و عاقل باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای maanavi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:maanavi.ir