فال حافظ

فال حافظ

اگر به باده مشکين دلم کشد شايد
جهانيان همه گر منع من کنند از عشق
طمع ز فيض کرامت مبر که خلق کريم
مقيم حلقه ذکر است دل بدان اميد
تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت
چمن خوش است و هوا دلکش است و مي بي غش
جميله ايست عروس جهان ولي هش دار
به لابه گفتمش اي ماه رخ چه باشد اگر
به خنده گفت که حافظ خداي را مپسند
که بوي خير ز زهد ريا نمي آيد
من آن کنم که خداوندگار فرمايد
گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشايد
که حلقه اي ز سر زلف يار بگشايد
چه حاجت است که مشاطه ات بيارايد
کنون بجز دل خوش هيچ در نمي بايد
که اين مخدره در عقد کس نمي آيد
به يک شکر ز تو دلخسته اي بياسايد
که بوسه تو رخ ماه را بيالايد

تعبیر فال : حرص و طمع را از خود دور کن. بیشتر از آنچه که داری نخواه. با فریب و ریاکاری نمی توانی به هدف برسی. باید ایمانی قوی و اراده ای راسخ داشته باشی. از لحظات زندگی خود لذت ببر.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای maanavi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:maanavi.ir