فال حافظ

فال حافظ

سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
تنم از واسطه دوري دلبر بگداخت
سوز دل بين که ز بس آتش اشکم دل شمع
آشنايي نه غريب است که دلسوز من است
خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد
چون پياله دلم از توبه که کردم بشکست
ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم
ترک افسانه بگو حافظ و مي نوش دمي
آتشي بود در اين خانه که کاشانه بسوخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت
خانه عقل مرا آتش ميخانه بسوخت
همچو لاله جگرم بي مي و خمخانه بسوخت
خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت
که نخفتيم شب و شمع به افسانه بسوخت

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2018 | تمامی حقوق این وب سایت برای maanavi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:maanavi.ir