فال حافظ

فال حافظ

عمريست تا به راه غمت رو نهاده ايم
طاق و رواق مدرسه و قال و قيل علم
هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ايم
عمري گذشت تا به اميد اشارتي
ما ملک عافيت نه به لشکر گرفته ايم
تا سحر چشم يار چه بازي کند که باز
بي زلف سرکشش سر سودايي از ملال
در گوشه اميد چو نظارگان ماه
گفتي که حافظا دل سرگشته ات کجاست
روي و رياي خلق به يک سو نهاده ايم
در راه جام و ساقي مه رو نهاده ايم
هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده ايم
چشمي بدان دو گوشه ابرو نهاده ايم
ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ايم
بنياد بر کرشمه جادو نهاده ايم
همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ايم
چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ايم
در حلقه هاي آن خم گيسو نهاده ايم

تعبیر فال : با همه ی توان خود در راه مقصود تلاش و کوشش کن و اعتنایی به حرف دیگران نکن. آنچه که بدست آورده ای با سعی و تلاش خودت به دستت رسیده، پس مراقب باش تا آن را به آسانی از دست ندهی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای maanavi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:maanavi.ir